Bread Wheat RNA-seq miRNA Abundances

The data below are based on the microRNAs listed in the miRBase registry. Adjust libraries/reads to display on the control panel.

        

        miRNA         miRNA sequence Len Sum (norm) Average Max Min (>0)  RNA_WHEAT_DR1RNA_WHEAT_DR2RNA_WHEAT_FM1RNA_WHEAT_FM2RNA_WHEAT_AM1RNA_WHEAT_AM2RNA_WHEAT_TS1RNA_WHEAT_TS2
tae-miR10516 UCCUCUGCAGUCGACUGC 18 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR10517 ACAUUCAGUCAUUGACAU 18 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR10518 AAGAGAUUUUGAAGGGAU 18 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR10519 UGUCAAAAGUUGGAUAUU 18 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR10520 CUUGGAUGAGAACAUGGCAU 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR10521 UUCGUUUUUUAUAGGAUGG 19 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1117 UAGUACCGGUUCGUGGCACGAACC 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1118 CACUACAUUAUGGAAUGGAGGGA 23 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1119 UGGCACGGCGUGAUGCUGAGUCAG 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1120a ACAUUCUUAUAUUAUGAGACGGAG 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1120b-3p UUCUUAUAUUGUGGGACAGAG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1120c-5p UAAUAUAAGAACGUUUUUGAC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1121 AGUAGUGAUCUAAACGCUCUUA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1122a UAGAUACAUCCGUAUCUAGA 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1122b-3p AGACUUAUAUGUAGGAACGGA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1122c-3p UCUAAUAUUAUGGGACGGAGG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1123 UCCGUGAGACCUGGUCUCAUAGA 23 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1124 GCAGGACGUGAAGAGCGAGUCC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1125 AACCAACGAGACCAACUGCGGCGG 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1127a UCCUUCCGUUCGGAAUUAC 19 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1127b-3p ACAAGUAUUUCUGGACGGAGG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1128 UACUACUCCCUCCGUCCGAAA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1129 CAGCGAGCCAGCGGAGACCGGCAG 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1130a CCUCCGUCUCGUAAUGUAAGACG 23 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1130b-3p UCUUAUAUUAUGGGACGGAGG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1131 UAGUACCGGUUCGUGGCUAACC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1133 CAUAUACUCCCUCCGUCCGAAA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1134 CAACAACAACAAGAAGAAGAAGAU 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1135 CUGCGACAAGUAAUUCCGAACGGA 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1136 UUGUCGCAGGUAUGGAUGUAUCUA 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1137a UAGUACAAAGUUGAGUCAUC 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1137b-5p UCCGUUCCAGAAUAGAUGACC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1138 GCUUAGAUGUGACAUCCUUAAAA 23 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1139 AGAGUAACAUACACUAGUAACA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR156 UGACAGAAGAGAGUGAGCACA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR159a UUUGGAUUGAAGGGAGCUCUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR159b UUUGGAUUGAAGGGAGCUCUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR160 UGCCUGGCUCCCUGUAUGCCA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR164 UGGAGAAGCAGGGCACGUGCA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR167a UGAAGCUGCCAGCAUGAUCUA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR167b UGAAGCUGACAGCAUGAUCUA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR167c-5p UGAAGCUGCCAGCAUGAUCUGC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR169 GGGCAAGUCACCCUGGGCUACC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR171a UGAUUGAGCCGUGCCAAUAUC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR171b UUGAGCCGUGCCAAUAUCACG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR1847-5p ACCUGCAGUUGGGCCAAUGAC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR2275-3p UUUGGUUUCCUCCAAUAUCUCG 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR319 UUGGACUGAAGGGAGCUCCCU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR395a GUGAAGUGUUUGGGGGAACUC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR395b UGAAGUGUUUGGGGGAACUC 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR396-5p AACUGUGAACUCGCGGGGAUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR397-5p UCACCGGCGCUGCACACAAUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR398 UGUGUUCUCAGGUCGCCCCCG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR399 UGCCAAAGGAGAAUUGCCC 19 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR408 CUGCACUGCCUCUUCCCUGGC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR444a UUGCUGCCUCAAGCUUGCUGC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR444b UUGCUGCCUCAAGCUUGCUGC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5048-5p UUUGCAGGUUUUAGGUCUAAGU 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5049-3p AAUAUGGAUCGGAGGGAGUAC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5050 UUGAACGACCUCACCAUGUCG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5062-5p UGAACCUUAGGGAACAGCCGCAU 23 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5084 AUACAGUACUGCAGAGGAUCCUAA 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5085 AAGGACAUUUUUUGUGGCCUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5086 ACAUUGGUGGAAGGCGUGGUA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5175-5p UUCCAAAUUACUCGUCGUGGU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5200 UGUAGAUACUCCCUAAGGCUU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR530 UGCAGUGGCAUAUGCAACUCU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR531 CGCUCGCCGGAGCAGCGUGCA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR5384-3p UGAGCGCGCCGCCGUCGAAUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR6197-5p UCUGUAAACAAAUGUAGGACG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR6201 UGACCCUGAGGCACUCAUACCG 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR7757-5p AUAAAACCUUCAGCUAUCCAUC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9652-3p AAGCUUAAUGAGAACAUGUG 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9652-5p CCUGUUUGUCAUUAAGUUUCUU 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9653a-3p UUUGAGACUUUGGCCAUGGCC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9653b UGGCCAAGGUCUCUUGAGGCU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9654a-3p UUCUGAAAGGCUUGAAGCGAAU 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9654b-3p UUCCGAAAGGCUUGAAGCGAAU 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9655-3p CAAGGGAAGGAAGUAGCCAAC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9656-3p CUUCGAGACUCUGAACAGCGG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9657a-3p UGUGCUUCCUCGUCGAACGGU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9657b-3p CGUGCUUCCUCGUCGAACGGU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9657b-5p UUCGUCGGAGAAGCAUGUUGC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9657c-3p CGUGCUUCCUCGUCGAACGGU 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9658-3p AUCGUUCUGGGUGAAUAGGCC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9659-3p UCCAAUGGUUGUUCACGGCAUC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9660-5p UUGCGAGCAACGGAUGAAUC 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9661-5p UGAAGUAGAGCAGGGACCUCA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9662a-3p UUGAACAUCCCAGAGCCACCG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9662b-3p UGAACAUCCCAGAGCCACCGG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9663-5p AAGCGUAGUCGAACGAAUCUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9664-3p UUGCAGUCCUCGAUGUCGUAG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9665-3p GCUAGCAGUGUAAACUCAAAUCA 23 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9666a-3p CGGUAGGGCUGUAUGAUGGCGA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9666b-3p CGGUUGGGCUGUAUGAUGGCGA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9666b-5p GCCAUCAUACGUCCAACCGUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9666c-5p GCCAUCAUACGUCCAACCGUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9667-5p AAAUAUGGCAAACAAUGAAUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9668-5p CCAAUGACAAGUAUUUUCGGA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9669-5p UACUGUGGGCACUUAUUUGAC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9670-3p AGGUGGAAUACUUGAAGAAGA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9671-5p UGACUUUACACAACUGUCCGGC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9672a-3p CCACGACUGUCAUUAAGCAUC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9672b UACCACGACUGUCAUUAAGCA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9673-5p UAAGAAGCAAAUAGCACAUG 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9674a-5p GCAUCAUCCAUCCUACCAUUC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9674b-5p AUAGCAUCAUCCAUCCUACCC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9675-3p UUUAUGAUCACUCUCGUUUUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9676-5p UGGAUGUCAUCGUGGCCGUACA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9677a UGGCCGUUGGUAGAGUAGGAGA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9677b CAGGGCGGGGAACAGGUGGCC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9678-3p UCUGGCGAGGGACAUACACUGU 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9679-5p CAGAACCAGAAUGAGUAGCUC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9772 UGAGAUGAGAUUACCCCAUAC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9773 UUUGUUUUUAUGUUAUUUUGUGAA 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9774 CAAGAUAUUGGGUAUUUCUGUC 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9775 UGUGCGCAAUAAGAUUUUGCUA 22 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9776 UUGGACGAGGAUGUGCAACUG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9777 AGCAAACAUAUCUGAGCACA 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9778 UGCAUCAUCUCGAACUCGUCG 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9779 CUUAUGCAACGUCUGAGGAU 20 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9780 CGGGUCGGCGCUGCACGCGGC 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9781 UUUUGUCACAUAUAAUACAUA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9782 GUAUUAGGUUGGUCAAAUUGACGA 24 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0
tae-miR9783 AUAAGCACCGGUGCUUAAGAA 21 0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0